Ga naar de inhoud

Migraine

In Nederland hebben dagelijks zo’n 70.000 mensen een migraineaanval. De aanvallen hebben een heel duidelijk begin en einde. De pijn is hevig en wordt omschreven als een kloppende of bonkende pijn die meestal voorkomt aan één kant van uw hoofd. De plaats waar de hoofdpijn zit kan verschillen en komt voor bij de slapen, in de nek, achter de ogen of boven op uw hoofd. Sommige mensen voelen migraine aan beide zijden van hun hoofd en soms hebben mensen last van pijn in hun nek. De duur en hevigheid van de aanvallen verschilt per persoon én per aanval. Ook de zijde van uw hoofd waar u migraine heeft kan per aanval verschillen. U hoeft dus niet altijd dezelfde soort migraineaanval te hebben. Migraine wordt gezien als een (erfelijke) aandoening van de hersencellen.

Is het migraine?
Migraine komt regelmatig voor net zoals spanningshoofdpijnen veel vaker dan bijvoorbeeld clusterhoofdpijn. Migraine heeft in ieder geval twee van de volgende kenmerken:
 • De hoofdpijn komt in aanvallen met een duidelijk begin en einde
 • Pijn aan één zijde van uw hoofd
 • Kloppende, bonkende pijn
 • De hoofdpijn is zeer hevig en beperkt u in uw dagelijkse bezigheden
 • Tijdens een aanval wordt de pijn erger bij lichamelijke inspanning
 • Misselijkheid en/of braken
 • Overgevoelig voor licht en/of geluid

Een migraineaanval kan enkele uren tot zelfs dagen (4 – 72 uur) duren. Er kunnen veel uitlokkende factoren (triggers) zijn die deze hoofdpijn veroorzaken.

Er is helaas nog veel onbekend over de precieze oorzaken van migraine. Wat wel bekend is, is dat migraine een (erfelijke) aandoening van de hersenen is waarbij een ontregeling van de hersenstam de migraineaanval veroorzaakt, oftewel er ontstaat een vorm van “kortsluiting” in de hersenstam. Waardoor deze kortsluiting veroorzaakt wordt, is voor het grootste deel onduidelijk.

Het is wel bekend dat mensen die last hebben van migraineaanvallen gevoelig zijn voor bepaalde prikkels of omstandigheden. Dit worden uitlokkende factoren (triggers) genoemd. Voorbeelden van uitlokkende factoren zijn:
 • Erfelijke aanleg
  Mensen met een erfelijke aanleg voor migraine hebben continu een verlaagde drempel voor prikkels, zoals bijvoorbeeld extreme vermoeidheid. Deze verlaagde prikkeldrempel veroorzaakt niet altijd direct een migraineaanval, maar maakt de kans erop wel aanzienlijk groter
 • Emotionele factoren
  Emoties, en dan met name heftige negatieve emoties, kunnen een migraineaanval uitlokken. Voorbeelden zijn: depressie, zorgen, ruzie, stress, irritaties of rouw
 • Lichamelijke factoren
  Extreme vermoeidheid, grote lichamelijke inspanning, een verminderde weerstand en slaaptekort zijn voorbeelden van lichamelijke factoren die een migraineaanval kunnen opwekken
 • Invloed van hormonen
  Deze uitlokkende factor is met name van toepassing op vrouwen. Hormonale schommelingen als gevolg van menstruatie, eisprong (ovulatie), zwangerschap of overgang kunnen de kans op een migraineaanval vergroten. Deze vorm wordt ook wel hormonale migraine genoemd.
 • Geneesmiddelen
  Het is bekend dat bepaalde geneesmiddelen de kans op het krijgen van migraine verhogen. Het gaat dan met name om de volgende groepen medicijnen: anticonceptie (hormonen), bloedvat verwijdende medicijnen (nitraten), slaapmedicatie en sommige antibiotica
 • Omgevingsprikkels
  Sterke prikkels als fel en/of flikkerend licht, hard geluid/lawaai, sterke geuren en tabaksrook kunnen een migraineaanval in de hand werken
 • Voeding
  Er is geen wetenschappelijk bewijs voor een relatie tussen het eten en/of drinken van bepaalde voedingsmiddelen en het krijgen van migraine. Toch geven veel mensen aan dat ze het idee hebben dat er wel een relatie is. Het bijhouden van een voedingsdagboek kan inzicht bieden in de eventuele relatie tussen wat u eet/drinkt en een aanval van migraine. Wel is bekend dat te weinig eten, te onregelmatig eten, het overslaan van maaltijden en teveel alcohol en cafeïne een migraineaanval kunnen stimuleren
 • Weersomstandigheden
  Een lage zuurstofdruk, dus bijvoorbeeld hoog in de bergen, kan een aanval van migraine uitlokken net als hevig onweer, luchtdrukverschillen, storm, hitte, kou en een airco

Voor het eerst een migraineaanval krijgen is voor de meeste mensen zeer beangstigend. De pijn en bijverschijnselen kunnen u het gevoel geven dat u een ernstige aandoening heeft zoals bijvoorbeeld een hersentumor. “Gaat dit weer voorbij? Kan ik straks weer normaal praten en uit mijn woorden komen?” Dergelijke gedachten zijn heel normaal en komen soms bij iedere aanval weer terug. Het is goed om te weten dat deze bijverschijnselen van migraine van voorbijgaande aard zijn.

De vijf fasen van een migraineaanval
Een migraineaanval bestaat uit 5 verschillende fasen. Deze fasen zijn niet bij iedereen even sterk aanwezig en kunnen verschillen in duur en intensiteit. Bij de diverse fases horen bepaalde klachten (kenmerken).
 • Waarschuwingsfase
  Ongeveer 20% van de mensen die last heeft van migraineaanvallen voelt dit al enige tijd van tevoren aankomen. De voortekenen in deze fase kunnen per persoon verschillen. Vaak is het zo dat u zelf wel steeds te maken heeft met dezelfde waarschuwingssignalen. Deze fase kan enkele dagen tot enkele uren voor de migraineaanval beginnen.
  Enkele dagen van te voren kunt u last krijgen van een neusverkoudheid of juist een loopneus, u kunt vocht vasthouden (weinig plassen), veel speeksel aanmaken, prikkelbaar zijn of veel last van stemmingswisselingen hebben. Ook diarree en overgeven horen bij deze kenmerken. Enkele uren van te voren kunt u overgevoelig worden voor licht- en/of geluidprikkels, u kunt opeens een hevig hongergevoel krijgen, het erg koud hebben, zich heel fit voelen of juist erg veel behoefte hebben aan rust.
  Vlak voor de aanval echt begint kunt u enorm veel gaan gapen, last krijgen van rode ogen en wazig zien (vlekken voor uw ogen meestal aan één oog), erg bleek zien en u extreem vermoeid voelen.
 • Aurafase
  Ongeveer 15% van de mensen die kampen met migraineaanvallen hebben 10 minuten tot een uur voorafgaand aan de komst van de hoofdpijn last van auraverschijnselen. Dit zijn korte ‘neurologische haperingen’ die zorgen voor de volgende klachten: het zien van lichtflisten, vlekken of sterretjes, gevoel van uitval in bepaalde delen van uw lichaam, gezichtsvelduitval, spraakstoornissen, krachtverlies en tintelingen in arm en/of been aan één kant van uw lichaam. Gemiddeld duurt de aurafase een minuut of 20. Wanneer de hoofdpijn begint, verdwijnen de auraverschijnselen vanzelf.
 • Hoofdpijnfase
  In deze fase krijgt u te maken met de kenmerkende kloppende, bonkende hoofdpijn. In deze fase kunt u daarnaast last hebben van misselijkheid, overgeven, diarree en overgevoeligheid voor licht, geluid en geuren. Veel migrainepatiënten geven in deze fase de voorkeur aan een stille donkere ruimte om in te liggen. Deze fase duurt tussen de 4 en 72 uren.
 • Herstelfase
  In deze fase neemt de hoofdpijn weer af. Vaak valt u in slaap en wordt u wakker met een lichte nazeurende hoofdpijn. Sommige mensen worden ook wakker zonder hoofdpijn. U kunt nog wel snel vermoeid zijn en/of licht prikkelbaar. Meestal voelt u nog 1 of 2 dagen dat u een migraineaanval heeft gehad, daarna heeft u het gevoel dat u “er weer bent”.
 • Intervalfase
  Dit is de fase tussen 2 migraineaanvallen in. Hoe lang deze fase duurt is per persoon verschillend. Bij sommige mensen een paar dagen en bij anderen soms wel maanden of zelfs een jaar.

Heeft u vaker een aanval van migraine gehad dan zult u de voortekenen sneller gaan herkennen in de loop van de tijd. De hierboven genoemde signalen kunnen per persoon verschillen, maar zijn voor iedere patiënt meestal bij elke aanval hetzelfde. Wanneer u de signalen tijdig herkent, kunt u ook vroegtijdig actie ondernemen om de aanval zo snel en goed mogelijk te behandelen.

Terug naar de inhoud